Zawody, w których konieczne jest odbycie badań psychologicznych

Zawody, w których konieczne jest odbycie badań psychologicznych

Badania wstępne i okresowe obowiązują każdego pracownika, bez względu na jego staż czy stanowisko. Przeprowadza je lekarz medycyny pracy z odpowiednimi uprawnieniami, a pierwszy raz trzeba się do niego udać przed podpisaniem umowy. Celem tych badań jest wykluczenie sytuacji, w których pracownik ze względów zdrowotnych będzie bardziej od innych narażony na wypadek czy chorobę. W niektórych zawodach niezbędne są też badania psychologiczne.

Dlaczego badania psychologiczne są ważne?

Wykonywanie pracy w wielu zawodach wiąże się z dużą odpowiedzialnością. Wynika ona między innymi z obsługi ludzi, ale też z posługiwania się niebezpiecznymi narzędziami czy materiałami. Do takich zalicza się np. broń, z którą na co dzień obcują policjanci i żołnierze. Brak odpowiednich predyspozycji i skłonności do dominowania mogłyby budzić u takich osób poczucie władzy, prowadząc do użycia pistoletu czy karabinu w nieuzasadnionych sytuacjach.

Odporność psychiczną powinny też mieć osoby, które nieustannie pracują w ogromnym stresie. Do tej grupy zaliczają się np. piloci dużych samolotów pasażerskich. Nie tylko bowiem odpowiadają oni za bezpieczne przewiezienie pasażerów, ale też muszą sprostać często nieoczekiwanym i trudnym sytuacjom. Badania psychologiczne pozwalają potwierdzić mocne i słabe strony potencjalnego pracownika. Dzięki temu pracodawca zyskuje gwarancję, że w sytuacji kryzysowej nie ulegnie on panice i nie doprowadzi do katastrofy.

W jakich zawodach obowiązują badania psychologiczne?

Obowiązkowa wizyta w gabinecie psychologa, który zajmuje się medycyną pracy, nie jest kwestią wyboru czy decyzją pracodawcy.Listę zawodów, w których one obowiązują, ustala bowiem rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej. W aktualnym rozporządzeniu znajduje się aż 36 takich zawodów. Na badanie do NZPiSOZ Medan powinni się udać przyszli:

  • zawodowi kierowcy,
  • piloci morscy
  • piloci samolotów,
  • pracownicy służb mundurowych (wojsko, policja),
  • kontrolerzy ruchu,
  • maszyniści,
  • sędziowie i prokuratorzy,
  • pracownicy korzystający z broni służbowej,
  • pracownicy pracujący z materiałami wybuchowymi.

Badania psychologiczne nie są takie same w każdym przypadku, gdyż specjalista ukierunkowuje je zależnie od zawodu. Pomimo to jednak zawsze składają się z części testowej i praktycznej. Pierwsza pozwala określić typ osobowości przyszłego pracownika. W drugiej są oceniane reakcja na stres, koordynacja wzroku i słuchu. Podsumowaniem badań jest rozmowa z psychologiem.

Materiał Partnera

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *