Co to znaczy być osobą niebinarną?

Co to znaczy być osobą niebinarną?

Niebinarna tożsamość płciowa to tylko jeden z terminów używanych do opisania osób, które doświadczają tożsamości płciowej, która nie jest ani wyłącznie kobietą ani mężczyzną lub znajduje się pomiędzy lub poza obiema płciami. Osoby niebinarne mogą identyfikować się jako genderfluid, agender (bez płci), genderqueer lub zupełnie inaczej.

Wszystkie osoby niebinarne są włączone do szerokiej kategorii osób transpłciowych, chociaż niektóre osoby niebinarne mogą nie czuć się komfortowo identyfikując się jako takie, ponieważ bycie osobą transpłciową było historycznie wąsko definiowane jako wymagające przemieszczania się pomiędzy binarnymi płciami. Przekonanie, że osoby transpłciowe muszą przejść na „przeciwną” płeć, jest szczególnie silne i problematyczne w środowisku medycznym.

Co to jest tożsamość płciowa?

Tożsamość płciowa osoby to jej wewnętrzne poczucie, że jest kobietą, mężczyzną lub osobą spoza układu binarnego. Osoby cispłciowe to te, których tożsamość płciowa jest taka sama jak płeć przypisana im przy urodzeniu. Z drugiej strony, transpłciowość jest terminem zbiorczym używanym do opisania „pełnego zakresu osób, których tożsamość płciowa nie jest zgodna z tym, co jest typowo związane z ich płcią przypisaną przy urodzeniu”.

Tożsamość płciowa różni się od ekspresji płciowej. Podczas gdy tożsamość płciowa to wewnętrzne, głęboko zakorzenione poczucie własnego ja, ekspresja płciowa to sposób, w jaki dana osoba zewnętrznie wyraża swoją tożsamość płciową. Należy zauważyć, że ekspresja płci to sposób, w jaki dana osoba prezentuje siebie i może, ale nie musi, odpowiadać jej tożsamości płciowej.

Czym jest binarność płci?

Binarność płci to problematyczne przekonanie, że istnieją tylko dwie płcie, a wszystkie osoby są albo kobietami, albo mężczyznami. Niektórzy mogą argumentować, że istnieją tylko dwie płcie, ale ten argument jest błędny.

Mimo, że kategoryzujemy większość niemowląt do płci męskiej lub żeńskiej, istnieje większa różnorodność niż ta, narzucona kulturowo. Biologia płci jest złożona.

Ponadto, twoje chromosomy nie determinują w pełni twojej anatomii płciowej. Niektórzy ludzie mają chromosomy XY i rodzą się z macicami. Termin dla ludzi, którzy mają mieszankę cech hormonalnych i anatomicznych typowo związanych z męskim lub żeńskim ciałem to interseks.

Kultury na całym świecie uznawały płeć inną niż kobieta i mężczyzna na przestrzeni dziejów. Dopiero teraz tworzymy słownictwo, aby opisać spektrum istniejącej tożsamości płciowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *