Czym różni się pogrzeb świecki od katolickiego?

Czym różni się pogrzeb świecki od katolickiego?

Pogrzeb świecki jest coraz częściej wybieraną formą ostatniego pożegnania ze zmarłymi, którzy za życia pozostawali osobami niewierzącymi lub niepraktykującymi katolikami. Ceremonia może być zorganizowana według indywidualnej wizji rodziny, dzięki czemu przebiega w sposób niepowtarzalny oraz daje szansę na odzwierciedlenie uczuć i wspomnień względem bliskiego. To duża różnica w stosunku do pogrzebu katolickiego, który ma ściśle ustalony porządek.

Jak przebiega pogrzeb świecki?

Pogrzeb świecki koncentruje się na życiu i dokonaniach osoby zmarłej, a nie na śmierci i jej duchowym wymiarze. Uroczystość przebiega pod przewodnictwem Mistrza Ceremonii, a jego najważniejszym zadaniem jest wygłoszenie mowy pogrzebowej, której przygotowanie poprzedzają konsultacje z rodziną. W jej treści przytoczona zostaje biografia zmarłego, związane z nim wspomnienia bliskich oraz jego osiągnięcia, marzenia i plany. Wygłoszeniu mowy może towarzyszyć projekcja zdjęć i filmów związanych z osobą zmarłego oraz jego pasjami lub ważnymi w jego życiu wydarzeniami. Mistrz Ceremonii przygotowuje także oprawę muzyczną uroczystości, odtwarzając kompozycje klasyczne lub sakralne. Często wykorzystuje również ulubione utwory zmarłego. 

Ceremonia świecka jest pozbawiona elementów kultu religijnego, takich jak nabożeństwo żałobne, pieśni liturgiczne, symbole chrześcijańskie i obrzędy związane z wiarą. Nie pozbawia jej to jednak podniosłego i refleksyjnego charakteru. Co więcej, pogrzeb świecki umożliwia organizację harmonijnego spotkania wyznawców różnych religii. Mimo różnic światopoglądowych mogą oni wspólnie pożegnać zmarłego i odmówić za niego indywidualną modlitwę w ciszy. 

Gdzie odbywa się świecka ceremonia pogrzebowa?

Świecka ceremonia pogrzebowa ma miejsce w kaplicy cmentarnej, choć jeśli rodzina nie ma wykupionego miejsca na cmentarzu wyznaniowym, ksiądz może nie wydać na to pozwolenia. Wówczas uroczystość zostaje przeniesiona do domu pogrzebowego. Stamtąd po laudacji odbywa się przemarsz pod mogiłę. Pochówki świeckie organizowane są m.in. przez Zakład Pogrzebowy GLORIA. Pracownicy firmy dbają o to, aby uroczystość została przygotowana zgodnie z regułami prawa oraz poszanowaniem godności zmarłego i jego najbliższych. Pomoc osób doświadczonych w organizacji pogrzebów to nieocenione wsparcie dla pogrążonej w żałobie rodziny, która nie czuje się na siłach, aby dopilnować wszystkich organizacyjnych obowiązków i formalności.

Materiał Partnera

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *